background
logotype

Beszámolók

_____________________________________________________________________________________

 

Húsvéti üzenet

 

 Tisztelt Alsóörsiek,

Kedves Hívő Közösség!

 

A nagyböjti idő során hitünk legnagyobb titkának, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére, húsvétra készülünk. Anyaszentegyházunk, egyik szertartáskönyvében a következő örömhírt fogalmazza meg a feltámadással kapcsolatban: „A feltámadás fénye húsvétvasárnaptól kezdve biztató ragyogással sugározza be az egész emberi történelmet. Érdemes élni, mert Isten, Jézus érdemeiért feltámaszt, és örökéletűvé tesz bennünket. Ez a hit vigasztal minket és erősíti reményünket, hogy egykor majd megdicsőült testben Krisztus jobbján állhatunk.” (ORDO EXSEQUIARUM)

Az üdvösségre, vagyis az örök életre minden ember meghívást kapott. Így evilági teendőink mellett természetfeletti küldetéssel is rendelkezünk. Az ember természetfeletti küldetése abban áll, hogy megismerje és szeresse Teremtőjét, és hogy földi vándorlása során rátaláljon a hozzá vezető útra. Őt a teremtett világ számtalan szépségéből kiolvashatjuk: a képzőművészeti alkotások szépségén keresztül, a természetből, a zenéből, vagy éppen a tudományok varázslatos világából. Habár a modern kozmológia napjainkban divatos megfogalmazása szerint az ember a csillagok porából született, tudjuk, hogy a csillagok mögött is áll valaki: ugyanaz a Teremtő, aki a lelkekbe erkölcsi törvényt és hitérzéket oltott. 

Az idei évben a feltámadás fényessége ragyogja be az itt élők lelkét, hogy az üdvösségre igyekezve mindig az isteni erények útján tudjanak járni, hitet és reményt sugározva magukból! „Érdemes élni, mert Isten, Jézus érdemeiért feltámaszt, és örökéletűvé tesz bennünket. Ez a hit vigasztal minket és erősíti reményünket, hogy egykor majd megdicsőült testben Krisztus jobbján állhatunk.”

 

 

Tisztelettel:

Berkes Péter, plébános

2017  Boldog Gizella Királyné Plébánia - Alsóörs   globbersthemes joomla templates