background
logotype

Beszámolók

_____________________________________________________________________________________

 

Virágvasárnap

Április 9.

 

 

 

1. A nagyheti szertartások rendje a következő:

- szerdán nem lesz szentmise,

- nagycsütörtökön este 7 órakor kezdődik az utolsó vacsora emlékmiséje:

- A szentmise során elvégezzük a lábmosás szertartását.

Ezúton tisztelettel kérem fel képviselőtestületünk férfi tagjait, hogy legyenek szívesek
részt venni a lábmosás szertartásában,és a nagycsütörtöki szentmisén a legelső padokban
foglaljanak majd helyet.

- Nagycsütörtöktől húsvét vigíliájáig hallgatnak a harangok.

- nagypénteken délután 3 órakor keresztutat járunk a plébániatemplomban,

- nagypénteken este 7 órakor kezdődik a szertartás,

- a nagypénteki szertartás után megnyitjuk a szentsírt,

- a szentsír kialakításában idén is kérem a kedves hívek segítségét. 

- nagyszombaton este 8 órakor kezdődik húsvét vigíliájának szentmiséje:

- A szertartást tűzszenteléssel kezdjük: kérem, hogy ehhez az előző évekhez 

 hasonlóan idén is készítsünk elő egy tárcsát némi gyújtós fával

       a haranglábbal szemben.

- A szentmisét feltámadási körmenettel zárjuk. Képviselőtestületünk tagjait

 tisztelettel felkérem a Feltámadt Krisztus, a baldachin és a húsvéti gyertya

       hordozására.

- húsvétvasárnap 9 órakor kezdődik a szentmise:

- A szentmise előtt Jézus-keresés lesz.

     - A vasárnapi szentmise záró áldása előtt ételszentelés lesz: kérem a kedves

 híveket, hogy hozzák el a szentmisére, azokat a húsvéti ételeiket, melyeket

 szeretnének megáldatni: pl. sonkát, kalácsot, tojást, bort stb…

 Kosarainkat a szentély lépcsőjénél, a felolvasóállvány alatt helyezhetjük el.

- A vasárnapi szentmise után húsvéti fészekkeresés a gyermekek számára

 a templomkertben. A tavalyi évhez hasonlóan kérem a kedves hívek

 segítségét az előkészületekben.

- Húsvétvasárnap keresztelés is lesz plébániatemplomunkban. 

- húsvét hétfőjén 9 órakor kezdődik a szentmise

 

 

 

 

2. Szerdán nem lesz elsőáldozási előkészítő.

 

3. Pénteken nem lesz ministránsfoglalkozás.

 

4. Az Élő Víz kiadvány a padsorok mögött található kis asztalkáról ingyenesen elvihető.

 

5. Szeretettel emlékeztetjük a Kedves Híveket az Anyaszentegyház öt parancsolatában megfogalmazottakra: „Évente gyónjál, és legalább a húsvéti időben járulj szentáldozáshoz!” – A szentmisék előtt és után van gyónási lehetőség.

 

6. A húsvéti beteglátogatásokat (gyóntatás, betegek szentségének kiszolgáltatása, áldoztatás) nagyhéten végezzük. Kérem, hogy jelezzük, ha otthonát elhagyni nem tudó idős vagy beteg testvérünk számára lelkipásztori ellátást kérünk.

 

7. Az elsőáldozók szentgyónása és a szertartáspróba május 6-án, délután 5 órakor lesz.

 

8. Az elsőáldozás plébániánk búcsúnapján, május 7-én, a 9 órai szentmisében lesz.

 

9. A csíksomlyói zarándokokkal május 6-án, délután 2 órakor megbeszélést tartunk a plébánián.

 

10. Április 23-tól május 4-ig (két vasárnapon) helyettesítés lesz plébániánkon. Ez idő alatt szünetel a hivatali ügyintézés, és nem lesznek hétköznapi, valamint szombati előesti szentmisék.

Sürgős esetben (pl. temetés) a Kedves Hívek bizalommal forduljanak Tisztelendő Dr. Szathmáry László diakónus úrhoz: 30/916-3216

 

 

2017  Boldog Gizella Királyné Plébánia - Alsóörs   globbersthemes joomla templates